Трите най-важни стойности: идеалното кръвно налягане, кръвна захар и нива на холестерола

Трите най-важни стойности: идеалното кръвно налягане, кръвна захар и нива на холестерола

Когато пациентите получат резултатите от лабораторните си изследвания, искат веднага да разберат дали кръвната им захар и нивото на холестерола са над или под праговите стойности. Същото важи за кръвното налягане.

Кой и как определя праговите стойности?

Трите най-важни стойности: Идеално ниво на кръвно налягане, кръвна захар и холестерол


Праговите стойности за глюкоза (кръвна захар), липиди в кръвта и кръвното налягане са основани на препоръки от международни асоциации. Тези препоръки редовно се актуализират съобразно резултатите от последните проучвания.

Какви са целевите стойности за кръвното налягане, кръвната захар и холестерола?

Праговите и целевите стойности зависят и от придружаващите заболявания. По принцип трябва да се опитвате да поддържате стойности на кръвното налягане под 140/90 mmHg.(1,2) Имайте предвид, че ако имате диабет, метаболитен синдром или болест на коронарната артерия, то целевите стойности на кръвното налягане обикновено са различни.

За диабетиците изданието на американската диабетна асоциация (АДА) „Стандартно клинично лечение на диабет“ препоръчва понижаване на HbA1 c до <7,0% при повечето пациенти за намаляване на заболеваемостта от микросъдови заболявания.(9) Това може да се постигне със средна стойност на плазмена глюкоза от ∼8,3–8,9 mmol/L (∼150–160 mg/dL); в идеалния случай трябва да се поддържа стойност на глюкозата на гладно от <7,2 mmol/L (<130 mg/dL), а на глюкозата след хранене – от <10 mmol/L (<180 mg/dL). Сборните резултати от гореспоменатите клинични изпитвания за сърдечносъдови заболявания при диабет тип 2 сочат, че интензивният контрол на нивата на глюкозата не действа при всички пациенти. Следователно е важно да се поставят индивидуални терапевтични цели.(3)

При липидите в кръвта положението е малко по-сложно, тъй като при различните категории риск има различни целеви стойности. Праговите стойности са най-строги в групата с много висок риск, с максимална стойност 1,4 mmol/L за LDL-холестерол или >50% понижение от изходните нива. В групата с висок риск препоръчителната стойност е под 1,8 mmol/l за LDL-холестерол или >50% понижение от изходните нива. В тези две категории триглицеридите трябва да са под 1,7 mmol/L, а HDL-холестеролът трябва да е над 1,0 mmol/L (при мъжете) и 1,3 mmol/L (при жените).(4)

Много хора смятат, че леко повишеното ниво не е страшно. Защо са вредни постоянно високите нива?

Постоянно високите стойности на кръвното налягане, кръвната захар (глюкоза) и липидите в кръвта са опасни, защото дълго време не причиняват никакви симптоми. Въпреки това тези аномални нива, налични с години, оказват вредно въздействие от самото начало. С течение на времето могат да доведат до множество заболявания (напр. миокарден инфаркт, инсулт, артериална болест на долните крайници, сърдечна недостатъчност, нарушение на бъбречната функция, образуване на плаки по кръвоносните съдове, загуба на зрение, атеросклероза, водеща до ампутация, и др.).(5)

В кои случаи е достатъчно да се въведе специален режим на хранене и промяна в начина на живот и кога има нужда от лекарства?

Ако стойностите са малко над прага, т.е. холестеролът и глюкозата са леко повишени, първо трябва да промените начина си на живот и ще имате нужда от лекарства само ако това не помогне.(3,4) При някои състояния обаче, например кръвно налягане над 180/110 mmHg(2) или стойност на HbA1c над 8-8,5%, незабавно трябва да се започне лекарствено лечение.(3)

Трите най-важни стойности: Идеално ниво на кръвно налягане, кръвна захар и холестерол

А ако стойностите са твърде ниски? Какво да правите, ако кръвното налягане/кръвната захар/нивото на холестерола Ви са твърде ниски?

Когато кръвното налягане или кръвната захар са твърде ниски, може да получите някои симптоми. Ниското кръвно налягане може да причини замаяност, умора, гадене, главоболие, а в по-тежките случаи – студена и бледа кожа, слаб и ускорен пулс и временна загуба на съзнание(6), а ниската кръвна захар предизвиква поредица предупредителни знаци в организма: може да изпитате необикновено силен глад, сърцебиене и треперене. Възможно е също така да се почувствате притеснени и раздразнителени. Ако това се случи и нямате възможност да приемете някаква храна със съдържание на въглехидрати, симптомите Ви може да се влошат. Може да получите главоболие, замаяност, затруднения в концентрацията и объркване. Ако случаят е много тежък, може да имате припадъци и да изпаднете в кома.(7) Ако това се случи, потърсете помощ веднага щом възникнат симптомите.

С липидите в кръвта нещата стоят по противоположния начин – задълбочени изследвания показват, че колкото по-ниско е нивото им, толкова по-малък е рискът от развиване на сърдечносъдово заболяване. Знаем, че местното население в дадени георгафски ширини и новородените имат много ниски нива на холестерол и че днешната средна стойност за населението, която е много по-висока, отколкото би трябвало да бъде, се дължи най-вече на последиците от глобализацията и съвременния начин на живот.

Какво говори голямата обиколка на талията? При нея има ли целеви стойности? Какви са те?

Обиколката на талията се увеличава с нарастването на телесната маса. Коремното затлъстяване (ябълковидно) е много по-опасно в това отношение от трупането на мазнини в областта на ханша (крушовидна форма на тялото). Ябълковидното затлъстяване предизвиква промени в метаболизма, които могат да нанесат сериозни вреди в дългосрочен план. При мъжете за висок риск се смята обиколка на талията от над 102 см, а между 94 и 102 см се смята за умерен риск. При жените обиколка над 88 см се смята за високорискова, а стойност от 80–88 см е умеренорискова.(5,8)

Колко често трябва да проверявате целевите стойности?

Често целевите стойности могат да се постигнат само чрез продължително лечение. Някои пациенти се нуждаят от няколко лекарства, за да ги постигнат. Тези пациенти се нуждаят от няколко консултации и контролни прегледа. Честотата на тези прегледи зависи от заложените целеви стойности и постигнатия напредък. Важно е да поддържате целевите стойности, тъй като това ще Ви е полезно в дългосрочен план.

Кой извършва прегледите и кой назначава изследванията – ОПЛ или специалистът?

Процесът е на няколко етапа. ОПЛ играят важна рокля, тъй като пациентите обикновено се обръщат първо към тях, ако имат здравословни проблеми. Обикновено ОПЛ назначава изследванията и целевите стойности често се постигат на този етап. Ако не се постигнат, пациентът може да получи направление за специалист. Дългосрочното проследяване на пациента може да наложи сътрудничество между ОПЛ и специалиста.

Използвани термини

HbA1c: хемоглобин A1c; дава информация за въглехидратната обмяна в по-дълъг срок
LDL-холестерол: холестерол с ниска плътност, „лош“ холестерол
HDL-холестерол: холестерол с висока плътност, „добър“ холестерол

Библиография

  • (1) Unger T, Borghi C, Charchar F, et al. 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines. Hypertension. 2020;75(6):1334‐1357. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15026. Return to content
  • (2) Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension [published correction appears in Eur Heart J. 2019 Feb 1;40(5):475]. Eur Heart J. 2018;39(33):3021‐3104. doi:10.1093/eurheartj/ehy339. Return to content
  • (3) Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach: position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD) [published correction appears in Diabetes Care. 2013 Feb;36(2):490]. Diabetes Care. 2012;35(6):1364‐1379. doi:10.2337/dc12-0413. Return to content
  • (4) Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188. doi:10.1093/eurheartj/ehz455. Return to content
  • (5) Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016;37(29):2315-2381. doi:10.1093/eurheartj/ehw106. Return to content
  • (6) Mayo Clinic Staff. Low blood pressure (hypotension) – Symptoms & Causes. Available at: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/low-blood-pressure/symptoms-causes/syc-20355465 [accessed 15 June 2020]. Return to content
  • (7) Kalra S, Mukherjee JJ, Venkataraman S, et al. Hypoglycemia: The neglected complication. Indian J Endocrinol Metab. 2013;17(5):819‐834. doi:10.4103/2230-8210.117219. Return to content
  • (8) Waist circumference and waist–hip ratio: report of a WHO expert consultation, Geneva, 8–11 December 2008. Available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44583/9789241501491_eng.pdf?ua=1 [accessed 15 June 2020]. Return to content
  • (9) Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and theEuropeanAssociation for the Study of Diabetes (EASD) Diabetes Care 2018;41:2669–2701 | https://doi.org/10.2337/dci18-0033 Return to content

Свързани статии:

Проучвания показват, че пациенти в риск, които приемат ацетилсалицилова киселина редовно, наистина имат по-ниска честота на миокарден инфаркт и инсулт (мозъчен инфаркт). 

Аспирин® Протект се препоръчва за хора с висок и много висок сърдечносъдов риск.

 

Аспирин Протект 100 mg стомашно-устойчиви таблетки
Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката. За повече информация: Байер България ЕООД, София 1510, ул. Резбарска 5, тел.: +359 2 4247 280; факс: +359 2 814 01 09

А002128.01.2021

Прочетете листовката за пациента или се консултирайте с лекар/фармацевт, за да научите повече относно риска и страничните ефекти.