Оценка на риска за ефективна превенция на сърдечносъдови заболявания

Оценка на риска за ефективна превенция на сърдечносъдови заболявания

Сърдечносъдовите заболявания все още са сред най-разпространените здравословни проблеми, засягащи мъжете и жените в цяла Европа и все по-често и в страните от Източното Средиземноморие. Исхемичната болест на сърцето съставлява около 50% от тези случаи, а инсултът – около 14%.(1)

Кога трябва да се направи оценка на риска?

Наскоро настъпи промяна в подхода към превенцията на сърдечносъдови заболявания. Преди това се провеждаха т. нар. поддържащи скрининги – прегледи на здрави млади мъже и мъже на средна възраст, тъй като се смяташе, че болестта на коронарната артерия е типична за тази демографска група. Днес се приема, че скринингите не трябва да са насочени към здравите млади хора, а трябва да търсим най-вече пациенти с повишен риск, т.е. с над 5% риск от смърт поради сърдечносъдово заболяване през следващите 10 години. Има две пациентски групи с повишен риск. Първата е хора със съществуващо заболяване, т.е. пациенти с коронарно, церебрално или периферно артериално заболяване и диабетици, особено при наличие на други рискови фактори. Тези хора нямат нужда от оценка, защото вече имат симптоми. Другата група е по-важна от гледна точка на оценката на риска – това са хора без проблеми и симптоми, но с повишен риск. Точно тези хора трябва да намерим. Това е целта на таблицата за оценка на риска (таблицата SCORE), препоръчана от Европейското дружество по кардиология и Европейската асоциация по сърдечносъдова превенция и рехабилитация, която е публикувана през май 2016 г. в актуализиран вариант и включва пола и възрастта на пациента, дали е пушач и стойностите на кръвното налягане и холестерола.(2) Тези данни се събират лесно и чрез тях и с предоставената от пациентите информация може да се установи дали пациентът е във високорисковата група.(2)

Оценка на риска за ефективна превенция на сърдечносъдови заболявания

Кой извършва оценката на риска?

Лекарят е първият, който установява контакт с пациента. Обикновено  оценката на риска се извършва от общопрактикуващите лекари (ОПЛ), но ако ние първи влезем в контакт с пациента, я извършваме ние. Оценката на риска не изисква специални и скъпоструващи устройства, трае сравнително кратко и позволява да се определят пациентите във високорисковата група.

Защо има нужда от специални грижи при тези пациенти? С други думи, защо точно тези пациенти се нуждаят от специални грижи?

Защото превантивните дейности са най-ефективни при тази пациентска група.(2) Разбира се, знаем, че пациенти без рискови фактори могат да получат инфаркт, а Уинстън Чърчил, който е имал редица рискови фактори, е доживял до 91-годишна възраст. Преживял е две световни войни, пиел е много и е пушел пури, животът му в никакъв случай не може да се нарече спокоен, страдал е от тежко наднормено тегло и е обичал да казва: „Когато усетя нужда да поспортувам, си полягам, докато ми мине“. Това обаче са изключения и не са типични за мнозинството от хората.

Оценка на риска за ефективна превенция на сърдечносъдови заболявания

Какво да правите, ако попадате в групата с риск над 5%?

Тази категория попада в рамките на високорисковата популация, което означава, че първо  трябва да въведете сериозни промени в начина си на живот, включително да промените начина си на хранене, да отслабнете, да откажете тютюнопушенето и да започнете редовно да спортувате.(2) Трябва да приложите всички възможни превантивни мерки, което означава, че може да сте кандидат за лекарствена терапия. Заболяването има пирамидална структура: започва с Вашия генетичен код, след това са факторите на околната среда, Вашият начин на живот, рискови фактори и накрая, на върха на айсберга, възниква сърдечносъдово събитие. По този начин трябва да мислите и за превенцията: Вашия начин на живот, начин на хранене, тютюнопушене, прием на алкохол, спорт и т.н. Ако вече са налице рискови фактори (хипертония, диабет, отклонения в нивата на липидите), те трябва да се лекуват. При превантивното лечение се нуждаете от лекарства, които доказано повлияват не само кръвното налягане, но имат и допълнително действие, а именно – понижаване на вероятността от възникване на първо или повторно сърдечносъдово събитие.(2)

Ако получите такова лекарство, трябва ли да го приемате до края на живота си?

Актуалните медицински знания сочат, че ако сте претърпели инфаркт, то Вие се нуждаете от някои лекарства до края на живота си, тъй като атеросклероза не е локален проблем и не се проявява само в участъка на кръвоносния съд, който е причинил инфаркта.(3) Това означава, че целта на сърдечносъдовата профилактика е да се намали честотата на първите или рецидивиращите клинични събития, свързани с коронарни, церебрални и периферни артериални заболявания. Най-често се срещат следните три клинични събития: смърт поради сърдечносъдово заболяване, инсулт или миокарден инфаркт.

В таблицата за оценка на риска не са включени наследствени фактори. Какво е тяхното значение?

Ако в семейната Ви анамнеза има човек, който е страдал от сърдечносъдово заболяване в млада възраст, това е генетичен риск.(2) Има значение дали Ваш роднина е получил инфаркт на 95 или на 38 години. Обикновено сърдечносъдовите заболявания и туморите се развиват на по-късна възраст просто защото тялото се изтощава. Казваме, че на тази възраст подобно събитие е едва ли не „естествено“, но не и на 38. На толкова ранна възраст е налице генетичен фактор, но е трудно да се определи с точност. Сърдечносъдовите заболявания обаче не могат да се обяснят с една-единствена причина, което затруднява борбата с тях, но пък точно затова превенцията има толкова голям ефект. Във Финландия са доказали, че превенцията на ниво общество, което не е медицинска задача, дава много добри резултати.(4) За 20 години финландците са постигнали огромен напредък чрез промени в начина на живот, хранителните навици и хранителната индустрия: били са на дъното на световните класации по отношение на сърдечносъдовата смъртност, а днес са с едни от най-добрите резултати в Европа.(4) И това е постигнато за сравнително кратко време. В тази сфера 20 години са кратко време.

България е една от страните с най-лоши показатели

Често се казва, че ако заболеваемостта от сърдечносъдови заболявания и тумори в дадено общество е висока, самото общество е болно, като днес България е сред първите страни в Европа по ниво на смъртност, спрямо този показател.(1) Причината не е, че днес хората са по-слаби. Това е социален проблем, който е налице и в страните на изток от нас. Затова оценката на риска и свързаната с нея превенция са толкова важни, тъй като крайната цел е да се понижи рискът от сърдечносъдови събития с до 80–90%.

Библиография

  • (1) Timmis A, Townsend N, Gale C, et al. European Society of Cardiology: Cardiovascular Disease Statistics 2017. Eur Heart J. 2018;39(7):508-579. doi:10.1093/eurheartj/ehx628. Return to content
  • (2) Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts)Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016;37(29):2315-2381. doi:10.1093/eurheartj/ehw106. Return to content
  • (3) Ibanez B, James S, Agewall S, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018;39(2):119-177. doi:10.1093/eurheartj/ehx393. Return to content
  • (4) Vartiainen E, Laatikainen T, Peltonen M, et al. Thirty-five-year trends in cardiovascular risk factors in Finland. Int J Epidemiol. 2010;39(2):504-518. doi:10.1093/ije/dyp330. Return to content

Свързани статии:

Проучвания показват, че пациенти в риск, които приемат ацетилсалицилова киселина редовно, наистина имат по-ниска честота на миокарден инфаркт и инсулт (мозъчен инфаркт). 

Аспирин® Протект се препоръчва за хора с висок и много висок сърдечносъдов риск.

 

Аспирин Протект 100 mg стомашно-устойчиви таблетки
Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката. За повече информация: Байер България ЕООД, София 1510, ул. Резбарска 5, тел.: +359 2 4247 280; факс: +359 2 814 01 09

А002128.01.2021

Прочетете листовката за пациента или се консултирайте с лекар/фармацевт, за да научите повече относно риска и страничните ефекти.