Политика за защита на личните данни

Този уебсайт (наричан по-долу "Уебсайт") е предоставен от Bayer Bulgaria EOOD (по-нататък "нас" или "ние"). За допълнителна информация относно доставчика на Уебсайта, моля, вижте нашия импринт.

Работа с лични данни

Желаем да Ви предоставим информация за начина, по който боравим с личните Ви данни, когато използвате нашия Уебсайт. Освен ако не е посочено друго в следващите глави, правното основание за боравенето с Вашите лични данни произтича от факта, че такова боравене е необходимо, за да осигури функционалностите на Уебсайта, поискани от Вас (чл. 6, параграф 1, буква б) Общ регламент относно защитата на данните).

Използване на нашия Уебсайт

Достъп до нашия Уебсайт

Когато влезете в нашия Уебсайт, Вашият браузър ще прехвърли определена информация на нашия уеб сървър. Това се прави по технически причини и се изисква, за да можем да Ви предоставя исканата информация. За да улесните достъпа си до Уебсайта, следната информация се събира, съхранява за кратко и се използва:

 • IP адрес
 • Дата и час на достъп
 • Разлика в часовата зона спрямо средното време по Гринуич (GMT)
 • Съдържание на заявката (конкретен сайт)
 • Статус на достъп/HTTP код на състоянието
 • Прехвърлен обем данни
 • Уебсайт, изискващ достъп
 • Браузър, Езикови настройки, версия на софтуерната операционна система на браузъра.

 

Освен това, за защита на нашите законни интереси, ние ще съхраняваме такава информация за ограничен период от време, за да можем да инициираме проследяване на лични данни в случай на действителен или опит за неоторизиран достъп до нашите сървъри (чл. 6, параграф 1, буква е) Общ регламент относно защитата на данните).

Поставяне на бисквитки

Какво са бисквитките?

Този Уебсайт използва т.нар.“бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в паметта на Вашето крайно устройство посредством Вашия браузър. Те запазват определена информация (напр. предпочитания от Вас език или настройки на сайта), която Вашият браузър може (в зависимост от срока на съхраняване на бисквитката) да прехвърли отново към нас при следващото Ви посещение на нашия Уебсайт.

Какви бисквитки използваме?

Разграничаваме две основни категории бисквитки: (1) технически бисквитки (строго необходими бисквитки), без които функционалността на нашия уебсайт би била ограничена, и (2) бисквитки по избор (аналитични бисквитки и функционални бисквитки) използвани за напр. анализ на уебсайтове, персонализиране на уебсайтове и маркетингови цели. Следният бутон води до Центъра за предпочитания за поверителност и предоставя подробно описание на бисквитките по избор, които използваме:

Обжалвайте на Вашето съгласие

Използваме бисквитки по избор само ако сме получили Вашето предварително съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) Общ регламент относно защитата на данните). При първия Ви достъп до нашия Уебсайт ще се появи банер, който Ви моли да ни дадете съгласието си за настройката на незадължителни бисквитки. Ако съгласието Ви е дадено, ще поставим бисквитка на Вашия компютър и банерът няма да се появи отново, стига бисквитката да е активна. След изтичане на срока на живот на бисквитката или ако активно изтриете бисквитката, банерът ще се появи отново при следващото Ви посещение на нашия Уебсайт и отново ще поиска Вашето съгласие.

Как да предотвратите настройката на бисквитки

Разбира се, можете да използвате нашия Уебсайт, без да са зададени никакви бисквитки. Във Вашия браузър можете по всяко време да конфигурирате или напълно дезактивирате използването на бисквитки. Това обаче може да доведе до ограничаване на функциите или да има неблагоприятен ефект върху използването на нашия Уебсайт от страна на потребителя. Можете по всяко време да възразите срещу настройката на незадължителни бисквитки, като използвате съответната опция за възражение в Центъра за предпочитания за поверителност.

Уебсайт Анализ и Онлайн поведенческо рекламиране

Уебсайт Анализ с Google

На нашия Уебсайт използваме услуга за уеб анализ на Google Inc., 1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтайн Вю, CA 94043, САЩ ("Google"). Google ще анализира използването от Ваша страна на нашия Уебсайт от наше име. За тази цел използваме бисквитките, описани по-подробно в горната таблица. Информацията, събрана от Google във връзка с използването от Ваша страна на нашия Уебсайт (напр. съответния URL адрес, посетените от Вас уеб страници, типа на браузъра Ви, езиковите Ви настройки, Вашата операционна система, разделителната способност на екрана Ви) ще бъде предадена на сървър на Google в САЩ, където ще бъде съхраняван и анализиран. След това съответните резултати ще ни бъдат предоставени в анонимизирана форма. Данните Ви за използването няма да бъдат свързани с пълния Ви IP адрес по време на този процес. Активирали сме на нашия Уебсайт функцията за анонимизиране на IP, предлагана от Google, която ще изтрие последните 8 бита (тип IPv4) или последните 80 бита (тип IPv6) на Вашия IP адрес след всеки трансфер на данни към Google.

Освен това, чрез сключване на конкретни споразумения с Google гарантираме, че адекватно ниво на защита на данните се поддържа по отношение на обработката на лични данни от Google в САЩ.

Можете да оттеглите съгласието си за използване на уеб анализ по всяко време, било чрез изтегляне и инсталиране на предоставената Google Browser Plugin или чрез администриране на Вашите съгласия в Центъра за предпочитания за поверителност, като в този случай ще бъде поставена бисквитка за отказ. И двете опции ще предотвратят прилагането на уеб анализ само докато използвате браузъра, на който сте инсталирали плъгина и не изтривате бисквитката за отказ.

Повече информация относно Google Анализ е налична в Условията за използване на Google Анализ, Указанията на Google Анализ за поверителност и защита на данните и Правилата за поверителност на Google.

Външни услуги или съдържание на нашия Уебсайт

Включваме услуги на трети страни и/или съдържание на нашия Уебсайт. Когато използвате такива услуги на трети страни или когато се показва съдържание на трети страни, комуникационните данни се обменят между Вас и съответния доставчик по технически причини.

Съответният доставчик на услугите или съдържанието може също така да обработва Вашите лични данни за собствени допълнителни цели. Доколкото ни е известно, ние сме конфигурирали услугите и съдържанието на доставчици, за които е известно, че обработват лични данни за собствени цели по такъв начин, че или всяка комуникация за други цели, освен да представят услугите или съдържанието си на нашия Уебсайт, да бъде блокирана, или комуникацията да се осъществява само след като сте избрали активно да използвате съответната услуга. Тъй като обаче нямаме контрол върху личните данни, събирани и обработвани от трети страни, ние не сме в състояние да предоставим обвързваща информация по отношение на обхвата и целта на такова обработване на Вашите лични данни.

За допълнителна информация по отношение на обхвата и целта на такова обработване на Вашите лични данни, моля, консултирайте се с декларациите за поверителност на доставчиците, чиито услуги и/или съдържание включваме и които са отговорни за защитата на Вашите лични данни в този контекст:

Информация относно странични реакции и оплаквания, свързани с качеството

Този уебсайт Тази страница не е предназначена или проектирана за комуникация относно странични реакции, липса на терапевтично действие, грешки в приема на лекарството, продукти на черния пазар/фалшиви лекарства, неправилна употреба или употреба, различна от указаната, рекламации, свързани с качеството и/или други въпроси относно безопасността или качеството на продуктите на Байер. Ако желаете да докладвате странични реакции или да подадете оплакване, свързано с качеството, моля, свържете се със своя здравен специалист (например лекар или фармацевт), своя местен здравен орган или използвайте нашия Уеб сайт за доклада за нежелани нежелани реакции.

Въпреки това, ако ни докладвате за нежелани странични реакции или други проблеми, свързани с безопасността или качеството на продуктите на Байер, ние ще бъдем законно задължени да разгледаме комуникацията и може да се наложи да се свържем с Вас с цел уточнение. След това, може да се наложи да уведомим компетентните здравни органи за проблемите, докладвани от Вас. В този контекст, Вашата информация ще бъде препратена в псевдонимизирана форма, т.е. няма да бъде предавана информация, чрез която можете да бъдете директно идентифицирани. Наред с това, може да се наложи да препратим тези псевдонимизирани известия до нашите дружества от групата и партньори, доколкото те също са задължени да уведомят съответните си компетентни здравни органи.

За повече информация относно защитата на данните и уведомяването за странични ефекти, моля, запознайте се с нашата политика за защита на данните в областта на фармакологичната бдителност.

Използване на функцията за препоръка

Ако желаете да ни препоръчате, можете да го направите, като използвате функцията за препоръка на нашия Уебсайт. Можете, във Ваш и наш законен интерес, да изпратите съобщение до всяко лице, ако предположите, че получателят желае да получи такава информация. Изтриваме личните данни, свързани с това (напр. име и имейл адрес), след като препоръката е изпратена.

Трансфер на лични данни

Възложена обработка

За обработването на Вашите лични данни ще използваме до известна степен специализирани изпълнители на услуги, които обработват Вашите данни от наше име (напр. за It-Support или облачни услуги).

То включва по-специално също:

Яксомедия ООД
Централа: 2151 Fót, Tarló utca 22.
Адрес: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Телефон: +36-1-783-7641
Email: info@jacsomedia.hu
ЕИК: 14056097-2-13
Отговорности: операции по подръжка на уебсайта, обработка на данни

Такива изпълнители на услуги се подбират внимателно и редовно се наблюдават от нас. Въз основа на съответните споразумения за обработка на данни те ще обработват само лични данни в съответствие с нашите инструкции.

Филиали

Ние можем да споделяме Вашите лични данни с нашите филиали от групата Байер, когато това е необходимо за целите, описани по-горе.

Органи и дъжавн институции

Ние можем да споделяме Вашите лични данни с правоприлагащите агенции или други органи и държавни институции, ако това се изисква по закон или е необходимо за целите, описани по-горе.

Външни адвокати

За да подкрепим правни решения и да преследваме или защитаваме от правни претенции, можем да споделяме Вашите лични данни с външни адвокати.

Бъдещи купувачи в контекста на Сливания & Придобивания

Ние можем да споделяме Вашите лични данни с бъдещ купувач в случай на придобиване, сливане или друг вид корпоративен или активов преход, включващ промяна на собствеността или контрола относно нас или нашите услуги.

Информация относно Вашите права

В съответствие с приложимите закони за защита на личните данни по принцип имате следните права:

 • право на информация за Вашите лични данни, съхранявани от нас;
 • право да поискате коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на Вашите лични данни;
 • право на възражение срещу обработване по причини, свързани с нашия легитимен интерес, обществен интерес или профилиране, освен ако не сме в състояние да докажем, че съществуват убедителни, оправдани причини, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или че такова обработване се извършва за целите на предявяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на преносимост на данните;
 • право да подадете жалба до орган за защита на данните;
 • можете по всяко време за в бъдеще да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни.

За допълнителна информация, моля, вижте горните глави, в които се описва обработката на лични данни въз основа на вашето съгласие. Ако желаете да упражните правата си, подайте своята молба, като използвате формуляра за контакт, или се обърнете към нашата корпоративна служба по защита на данните (https://www.bayer.com/en/contacting-data-privacy). Можете да намерите данни за контакт по-долу.

Контакти

За всички въпроси, които може да имате по отношение на поверителността на данни, моля, отправете заявката си към нашата форма за контакт или се свържете с нашието Длъжностно лице по защита на личните данни на следния адрес:

Data Privacy Officer
Ул. Резбраска № 5, 1510, София, България

Изменение на Декларацията за поверителност

Можем да актуализираме нашата Декларация за поверителност от време на време. Актуализациите на нашата Декларация за поверителност ще бъдат публикувани на нашия уебсайт. Всички изменения влизат в сила след публикуване на нашия уебсайт. Затова Ви препоръчваме да посещавате редовно сайта, за да сте информирани за възможни актуализации.

Последна актуализация: 09-09-2022

Проучвания показват, че пациенти в риск, които приемат ацетилсалицилова киселина редовно, наистина имат по-ниска честота на миокарден инфаркт и инсулт (мозъчен инфаркт ). 

Аспирин® Протект се препоръчва за хора с висок и много висок сърдечносъдов риск.

 

Аспирин Протект 100 mg стомашно-устойчиви таблетки
Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката. За повече информация: Байер България ЕООД, София 1510, ул. Резбарска 5, тел.: +359 2 4247 280; факс: +359 2 814 01 09

А002128.01.2021

Прочетете листовката за пациента или се консултирайте с лекар/фармацевт, за да научите повече относно риска и страничните ефекти.