Нека храната бъде вашето лекарство

Могат ли качеството и времето за сън да повлияят на здравето

Могат ли качеството и времето за сън да повлияят на здравето на нашата сърдечносъдова система?

В миналото отговорът на въпроса дали има връзка между продължителността на съня и развитието на сърдечносъдови заболявания беше във фокуса на значителни изследвания. Но връзката между времето за сън и сърдечносъдовите заболявания до момента беше недостатъчно изследвана област.
Обобщението по-долу показва, че е важно не само колко спите, но и кога спите. Подобрете Вашите навици за сън, за да намалите риска от коронарна болест на сърцето и инсулт .

Кои модели на сън могат да увеличат риска от сърдечносъдови заболявания?

Сърдечносъдовите заболявания, включително коронарната болест на сърцето и инсултът, са водещите причини за смърт в световен мащаб. Скорошни изследвания показват, че нездравословните навици на сън могат да играят роля в развитието на сърдечносъдови заболявания. Но какви са те конкретно?

• Продължителността на съня е твърде кратка или твърде дълга,
• късен хронотип (тип „нощна сова“, който се събужда и заспива късно),
• безсъние
• хъркане
• прекомерна сънливост през деня.

 

Тези фактори могат да увеличат риска от сърдечносъдови заболявания с 10% до 40% (4).

 

 

 

Нека храната бъде вашето лекарство

Защо да се обръща внимание на началото на съня?

Резултатите от проучване в Обединеното кралство сред 88 000 възрастни, проведено между 2006 и 2010 г., сочат, че освен качеството и продължителността на съня, началото на съня също може да играе роля за развитието на сърдечносъдови заболявания особено при жените (1,2).

Какво обяснява тази зависимост?

Всеизвестно е, че тялото ни е снабдено с 24-часов вътрешен часовник, наречен „ циркаден ритъм “, който спомага за регулирането на физическото и психическото ни функциониране. Изследванията показват, че ранното или късното лягане вероятно нарушава биологичния часовник на организма, което може да има отрицателни последици за здравето на сърдечносъдовата система (1,2). Резултатите от проучването показват, че в сравнение с началото на съня между 22:00 и 23:00 ч., хората, които си лягат по-рано или по-късно от този час, могат да имат до 25% повишен риск от сърдечносъдови заболявания. Анализът показва също, че при жените началото на съня може да има по-голямо въздействие върху сърдечносъдовото им здраве (1,2).

Защо качеството на съня е важно за хората с наследствена предразположеност към сърдечносъдови заболявания?

Наследствената предразположеност също играе роля за развитието на сърдечносъдови заболявания. Хората, в чиито семейства се срещат такива заболявания, трябва да обръщат внимание на количеството и качеството на съня, който получават.
Друго британско проучване има за цел да покаже връзката между характеристиките на съня и генетичното предразположение към сърдечносъдови заболявания. (3,4). В проучването участват 385 292 участници без сърдечносъдови заболявания, чиито навици за сън са оценени от изследователите с помощта на самостоятелно попълнени въпросници. Въз основа на отговорите им участниците бяха групирани според тяхното качество на съня. (3,4).
След средно проследяване от 8,5 години е установено, че рискът от развитие на сърдечносъдови заболявания намалява при здравословни характеристики на съня. Хората с най-здравословни навици на сън са били с близо 35% по-малко предразположени към сърдечносъдови заболявания, коронарна болест на сърцето и инсулт .
Участниците с висок генетичен риск и лоши навици на сън са имали най-висок риск от коронарна болест на сърцето и инсулт . При тях вероятността да развият коронарна болест на сърцето е била 2,5 пъти по-голяма в сравнение с лицата с нисък генетичен риск и здравословни модели на сън (3,4).
Изследванията, описани подробно по-горе, също така показват, че съществува значителна връзка между характеристиките на съня и сърдечносъдовите събития. Тези констатации предполагат, че управлението на нарушенията на съня може да играе важна роля в първичната профилактика на сърдечносъдовите заболявания, независимо от наследственото предразположение на индивида(4).

Нека храната бъде вашето лекарство

Какво можете да направите, за да поддържате сърцето си здраво?

  1. Дайте на тялото си поне 7–8 часа непрекъснат сън, за да се възстанови.
  2. Всеки ден си лягайте по едно и също време, не прекалено късно, и се старайте да ставате по едно и също време.
  3. Може да се наложи да се справите със стреса и за целта можете да потърсите професионална помощ.
  4. Ако изпитвате упорито нарушение на съня, трябва да се консултирате със сомнолог.
  5. При съмнение за сърдечносъдово заболяване си запазете преглед възможно най-скоро.
  6. Ако страдате от известно сърдечносъдово заболяване, следвайте съветите на лекаря си за промяна на начина на живот и за прием на лекарства


Препратки:

Свързани статии:

Проучвания показват, че пациенти в риск, които приемат ацетилсалицилова киселина редовно, наистина имат по-ниска честота на миокарден инфаркт и инсулт (мозъчен инфаркт ). 

Аспирин® Протект се препоръчва за хора с висок и много висок сърдечносъдов риск.

 

Аспирин Протект 100 mg стомашно-устойчиви таблетки
Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката. За повече информация: Байер България ЕООД, София 1510, ул. Резбарска 5, тел.: +359 2 4247 280; факс: +359 2 814 01 09

А002128.01.2021

Прочетете листовката за пациента или се консултирайте с лекар/фармацевт, за да научите повече относно риска и страничните ефекти.